Sociaal professionals

 

Het gaat niet om de puzzel oplossen, maar om de puzzel te begrijpen.
        -Stephanie-

Ik streef naar liefde voor medemens
Begeleiding vanuit aandacht en bewustwording

Leiderschap in de zorg/ psychiatrie.Of je nu in het ziekenhuis werkt of je hebt een eigen praktijk, al heb je maar één cliënt, leiderschap dient zich aan.
Hoe kan jij iemand begeleiden en richting geven, dat bij jou past.

Waar je helaas op de dag vandaag al snel een nummer bent, is de liefde voor de mens op een hoop vlakken verdwenen.
Organisaties zijn groot, de druk ligt hoog, waar is de tijd voor de mens?
Hoe moeilijk het ook is, je hoeft je niet te laten leiden door de druk.
Als je bij jezelf kan blijven, kan je ook bij de cliënt blijven.
Het gaat allemaal om bewustwording van je eigen zijn.

Leer luisteren naar de cliënt.
Niemand is hetzelfde, niemand heeft de dezelfde aanpak nodig.  Stel jezelf open en probeer op het moment in te spelen, de ander is namelijk niet te regisseren. Intuïtie speelt hierbij een belangrijke rol.

De psychiatrie, is een zeer kwetsbare doelgroep.
Met een grote complexiteit, die veel tijd vraagt.

Het gaat om de complexiteit vereenvoudigen.

Waarbij iedereen druk is met het ‘probleem’ mens op te lossen.
Gaat het er uiteindelijk om, een beeld van iemand te krijgen, en de juiste begeleiding te bieden.
Waarbij ik als voorbeeld geef mijn vader, iedereen zag hem als een probleem dat opgelost moest worden. De kern van het verhaal is, dat hij was, wie hij bedoeld was te zijn.
Wanneer moet er iemand veranderd worden, en wanneer kan je iemand laten zijn wat hij is?
Sturing en inzicht geven, zodat iemand meer grip krijgt op zichzelf.

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan de theorie, waarbij alle diagnostiek uit een boek gehaald wordt.
Maar de psychiatrie is veel breder dan gedacht wordt.
Het gaat niet alleen om de psychische ervaringen, er kunnen meerdere dingen aanwezig zijn, zoals spiritualiteit, mystieke ervaringen, een hoger bewustzijn, verbindingen vanuit het familiesysteem.
Neem iemand altijd serieus, hoe moeilijk soms ook iets te begrijpen is. Kijk verder dan de standaard.

Wat wil iemand nou echt vertellen?  En wat wil iemand?
Er wordt van alle kanten geroepen wat het beste voor iemand is, zonder vaak goed naar iemand geluisterd te hebben.
Als je kan luisteren vanuit rust, zonder oordeel, kan je horen wat er in iemand omgaat.
Soms moet je luisteren tussen de zinnen door om iemand echt te begrijpen.
Ook de vertaalslag is een belangrijk aspect.

Of je nu voor jezelf werkt, of voor een organisatie, laten we niet ontkennen dat het beroep zwaar kan zijn. Door de vele uren en aandacht, verlies je al snel je scherpte. Terwijl scherpte nu juist cruciaal is.
Afstand kunnen nemen, tijdig rust nemen en wakker blijven. Zelfzorg dus.
Het is belangrijk dat je sterk kan blijven staan, tussen alle hectiek rondom je heen.

Omdat ik zelf veel heb meegemaakt en ervaringen heb opgedaan en heel dicht naast de cliënt heb gestaan in de familie en als hulpverlener, heb ik alle kanten van de medaille kunnen ervaren.

Dat gaf mij inzicht om deze beter met elkaar te verbinden.

Uiteindelijk gaat het om verbinding, in contact staan met elkaar.

Met elkaar en niet tegen of los van elkaar.

Verbinding vanuit aandacht met liefde voor de mens

Ik bied graag handvaten voor een bredere visie in de psychiatrie.
Daarnaast geef ik inzicht in leiderschap, bewustwording van je eigen zijn en het uitdragen van je vak.
Ik werk met paarden en honden. Daarnaast is het ook mogelijk dat ik een dagdeel met je meeloop in de praktijk.

Tevens wil ik mijn ervaringen en inzichten delen door middel van een lezing. Neem hiervoor contact met mij op.