Over

 

Ik heb mij altijd enorm verbonden gevoeld met de natuur. Daarnaast is de natuur hetgeen waar ik ook alle kennis en wijsheid uit heb mogen halen. En dit doe ik op de dag van vandaag nog steeds. Ik bewonder datgene wat het leven heet, en ik verwonder mij nog iedere dag.

Ik ben mij er altijd van bewust geweest dat er één bron is waarbij alles een eenheid vormt.
En ik stelde mij als klein kind al de vraag, wie ben ik?
En daarmee was een zoeker ontstaan.
Het mysterie van de bron, van God heeft mij altijd bezig gehouden.

Als je mij vraagt of mijn leven gemakkelijk is geweest, dan zeg ik nee.
De ervaring leert wel dat zowel een mens als dier een enorm lijden kan dragen.
Een groot deel van mijn leven is een worsteling geweest, en heb lange tijd in de overlevingsstand gestaan.
Het onverwachte heeft zich altijd aangediend.
De wereld van het onverwachte, wat mij uiteindelijk bij de kern van het leven bracht.

Mijn levensloop heeft mij alle ervaringen gegeven die ik nodig had. Alle levensthema’s heb ik doorlopen. Ervaringen en gebeurtenissen die in mijn leven hebben plaatsgevonden zijn dan ook mijn leerschool geweest. Alles wat zich in mijn leven aandiende, heb ik aangenomen om de diepte in te gaan. Ik heb gegraven, gezocht en vooral onderzocht.
Mijn vader zei altijd, je moet het hebben meegemaakt, en daar sluit ik mij bij aan.
Op psychisch vlak zijn alle thema’s aan bod gekomen. Met een beladen familiesysteem die een schat aan kennis geeft. En met een vader waarbij zijn leven is beheerst door het traumatisch verleden en psychopathie. Daarmee als kind huiselijk geweld op het gebied van zowel emotionele als psychische mishandeling en seksueel misbruik te hebben ondergaan. Daarnaast ook de nodige psychische ervaringen heb doorgemaakt op het gebied van psychoses, ptss, anorexia, depressies, burn-out. Rouw heeft zich in de omgeving in diverse vormen aangediend, als scheiding, ziekte en dood. Dit alles heeft mij tot het leven gebracht met een enorme dankbaarheid.

Wat zich in mijn leven ook aandiende, ik kwam erachter dat wat zich ook voordoet, hoe zwaar het ook is, vrijheid in jezelf zit.

Na de overlevingsstand kwam ruimte om te helen van het verleden, patronen te doorbreken en in balans te komen.
Mijn levensenergie begon te stromen.
Daar waar ik altijd naar had gezocht, vond ik in mijzelf.
Vanuit leven in mijn hoofd. Ging ik leven vanuit mijn hart.
Het licht ontvouwde zich. Het was de bron die zich openbaarde.

De illusies vielen weg en maakte plaats voor de werkelijkheid.
Ik kreeg het inzicht dat in het leven wat ik geleid heb, alle illusies van het leven waren afgebroken.

Dat wat er toe doet, dat wat overbleef, was de werkelijkheid.
De essentie van het wezen God.
De kracht van de liefde die boven alles uitstijgt,

Dat wat ik had gezocht, was wat ik al was.

De allesomvattende liefde die ons allen verbindt.

Jij bent ik, en ik ben jij, we zijn allemaal gelijk.
We zijn één en dezelfde liefde
We zijn Gods liefde

Stephanie Treffers