Ondernemers

 
Ondernemen vanuit helderheid en transparantie

Je bent zelf het visitekaartje, jou uitstraling is de uitstraling van je bedrijf.
Lichaamstaal, houding, je zendt het allemaal uit naar de klant.
Zonder leiderschap kan je niet ondernemen. Leiderschap begint bij jezelf. Pas als je leiding kan nemen over je eigen leven, kan je leiding gaan nemen in je vak. Vanuit het ondernemers vak komt er een hoop op je af. Belangrijk is overzicht te houden. Weten waar je staat. Zorg dat je jezelf goed kent, bewustzijn van jezelf. Dan krijg je helderheid en focus naar je omgeving en binnen je taken. Ben je gemakkelijk afgeleid of kan je een goede focus houden. Afleiding bevindt zich immers constant om ons heen. Kies je voor het werk dat gedaan moet worden of voor de afleiding?

Een open en eerlijke houding naar de klant. Heldere communicatie. Oftewel transparantie binnen je bedrijf. Helder van opzet en makkelijk te doorzien. Hoe transparanter je bent, hoe beter je kan werken vanuit vertrouwen.
Vertrouwen is immers de basis in iedere relatie, dus ook in het zakelijke leven.

Alles is een afspiegeling van jezelf. Ook je huisstijl, reclame, website, enz.
Zorg dat alles in balans is, en dat het een samenhangend geheel vormt. Een geheel dat duidelijk aangeeft wat jou visie is op het leven en hetgeen wat je wil uitdragen. Als je gaat kijken wat andere mensen om je heen doen of je gaat kopiëren dan wijk je van jezelf af en verlies je je focus.
Als je van jezelf afwijkt trek je tevens klanten aan die niet bij je passen. Bij jezelf blijven en jezelf niet verliezen.

Hoe bewuster je je bent van jezelf en je omgeving, hoe beter je met bedrijf kan meebewegen in het geheel. Je bent immers geen losstaand iets, maar je gaat op in het geheel.
Je hebt elkaar nodig, vanuit een samenwerking in plaats van tegenwerking.
Dein mee met veranderingen en speel op een creatieve wijze hierop in. Alles verandert continu.
Treed met een open houding alles tegemoet. Onderneem vanuit je hart.

Ik bied begeleiding voor bewustwording van jezelf, creëren van overzicht, het verduidelijken van je visie en uitstraling.