Innerlijke groei


Innerlijke groei vanuit een de kracht die in ieder van ons zit.
Zoals een zaadje groeit tot aan een boom, zo zal een mens ook zijn hele leven blijven groeien.

Waarbij een boom in alle rust tot groei komt, is de mens geneigd zich tegen vele dingen in het leven te verzetten, net als groei.
Als je de natuur haar gang kan laten gaan, zal je groeien zoals het bedoelt is in je leven.
Ieder mens heeft zijn eigen levenspad, je lot of bestemming. En om dat pad te doorlopen, heb je groei nodig. Maar groei is verandering, vernieuwing, en we houden maar al te graag vast aan onze oude patronen en gewoontes. Dus geven we weerstand.

Ooit wel eens een boom gezien die zich verzet tegen zijn eigen groei?
De natuur aanvaardt en buigt voor de krachten van het universum.
Wees jezelf en laat jezelf tot groei komen.
Je overgeven aan de krachten van de natuur.

Er is geen één boom met een rechte stam zonder beschadigingen of misvormingen. Ieder mens heeft zijn eigen pijn en worsteling.  Aanvaard de pijn, want pijn is nodig om te groeien.

Innerlijke groei is eigenlijk een proces van inzicht en zelfliefde. Jezelf leren kennen en omarmen.
Waarbij vaak wordt gedacht dat we alles buiten onszelf moeten zoeken, is in verbinding komen met jezelf juist naar binnen keren.
In contact komen met je ware zelf. Leren leven vanuit vertrouwen en liefde.

Alles zit al jezelf.

Als we de houding ten opzichte van onszelf kunnen veranderen, verandert al het andere ook.
Het leven is een spiegel hoe we tegen onszelf aankijken.

Als je jezelf lief kan hebben, kan je ook je naaste liefhebben.
Leven vanuit je hart, met mededogen en begrip, zonder oordelen.
Oordelen komt vaak voort uit oude pijnen van onszelf, waar we aan vast blijven houden.
Tevens ‘heffen’ we ons graag boven anderen, oftewel jezelf beter voelen dan anderen. Dit is alleen maar ego versterkend.
Vrij zijn van oordelen is vrijheid binnen onszelf.
Door acceptatie van anderen, mededogen en liefde voor onze naasten bouwen we aan innerlijke kracht.

Ook jij bent bedoeld te groeien in je leven.
Wees als een boom en omarm jou innerlijke groeiproces.
Leer leven vanuit je hart.

Stephanie