God is liefde

 

Het woord van God is liefde.
De waarheid of de leer van de God gaat voorbij de kennis. Het denken kan het niet omvatten. Je kan het alleen aannemen.
Het is de kracht van de liefde van God.

De liefde waar we allemaal naar verlangen, zit al in ons.
Het is niet iets buiten onszelf dat we moeten zoeken, het is een onuitputtelijke bron binnen in ons.

De sleutel hangt bij de deur.
Oftewel de sleutel hangt bij het hart. Je hoeft hem alleen maar te openen voor Gods liefde.

God ziet alles, ook jou. Het is leven met een open waarachtig hart.
Oprecht, eerlijk en ontdaan van schijn.

Wat er ook in je leven plaatsvindt, welke gebeurtenis zich ook aandient.
Eerlijk en oprecht kan je altijd zijn, hoe moeilijk of confronterend dat soms ook is.
Verloopt je leven moeizaam, heb je veel dingen waar je mee om moet gaan, heb je veel meegemaakt, alles gebeurt omdat het moet gebeuren. Het gebeurt zodat wij er van kunnen leren.
Hoe zwaar het ook kan zijn. De liefde en kracht van God is altijd aanwezig.

Zelfliefde en liefde voor de medemens.
Alles wat je uitzendt, ontvang je terug.
Oordeel, en je zal veroordeelt worden. Negativiteit,  boosheid, angst, alles wat jij zendt, krijg je terug.
Durf in de spiegel te kijken.
Als je liefde kan uitzenden, kan je haar ook terug ontvangen.
Met mededogen kijken naar de medemens en waardering, dankbaarheid krijgen voor wat je zelf hebt.

Laat je je leiden door angst of door liefde?
Als je je kan laten leiden door liefde ontstaat er een ruimte in andere emoties.
Het is de ruimte binnen het lijden. Welke pijn je ook voelt, liefde overheerst altijd.
Angst overschaduwd de liefde. Maar angst is enkel een afspiegeling van de werkelijkheid.
Vertrouwen in het leven doet angst verdwijnen.
Als je je kan overgeven aan het leven, aan de wil van God, kan je leven vanuit vertrouwen.
De overgave, de liefde is hetgeen wat overblijft.

Kies je het smalle onzekere pad, of ga je voor de brede gemakkelijke weg?
Laat het woord van God je pad verlichten.
Laat de liefde van God je leiden.

Welke weg kies jij?

Stephanie