Leven in licht

 

Verlichting komt van God en is niet iets wat je kan bereiken. Het is een staat van zijn.
De natuurlijke staat van de mens, die in ieder van ons aanwezig is. Ze is er altijd en overal, het is eeuwig.

De bron, God is een wezen, en in dat wezen bevindt zich alles, de schepping.
Alles is in één, je ziet dat je niet een losstaand individu bent.
Er is geen tweestrijd, alles vormt een eenheid. Vrij van verlangen en oordelen.

De natuurlijke staat is er altijd. Bij iedere stap op je zoektocht, stap je juist bij de bron vandaan.
In plaats van naar buiten te keren, keer je naar binnen.
Alle dingen buiten jezelf zijn afspiegelingen van de werkelijkheid. Het zijn illusies.

De sleutel hangt bij de deur. De zoeker is het gezochte.  Het ego zoekt zichzelf.
De bron is voorbij het mentale, en voorbij het fysieke. Het denken zou dit nooit kunnen omvatten.
Het denken blijft het proberen op te lossen of te verklaren. Je kan het alleen maar aannemen, aanvaarden.
Pas als je stopt met zoeken, stopt met oplossen, jezelf kan overgeven, kom je in contact met de bron.
De naakte essentie blijft over, de essentie van het wezen God.

De ervaring geeft dat de meeste mensen pas los laten als ze gaan sterven.
Maar waarom zou je pas loslaten als het leven voorbij is?
Waarom zou je vasthouden aan datgene wat je denkt dat je bent?
Als je kan loslaten in het leven, kan je leven in overgave.
Overgave aan de wil van God.
Leven in een hoger bewustzijn, het pad van het hogere zelf.
Wees de stroom van de rivier en laat je meevoeren door het leven.

Dat wat we verwachten, komt nooit in de vorm die wij denken.
Het leven is vergankelijk en onzeker.

Je hebt er geen grip op, het dient zich aan zoals het moet zijn.
Het loopt niet volgens de wil van het ego, maar de wil van God. Alles is al voorbeschikt.
Het speelt zich allemaal af onder de oppervlakte. Het is de onzichtbare kracht die ons leidt.

In de natuurlijke staat van zijn, zijn er geen problemen, alles is zoals het moet zijn.
Het is de acceptatie van dat wat is. Dat wat zich in het moment voordoet.

Pijn & lijden zijn onderdeel van de schepping. Leven in licht is niet het verdwijnen van pijn & lijden. Het is vrijheid binnen het lijden. Aanvaarding van de pijn. Wat zich in het leven ook aandient, je bevinden in een staat van kalmte, vreugde en harmonie.
Zonder pijn is er geen vreugde, zonder vreugde is er geen pijn.
Pijn brengt ons in contact met het wezenlijke bestaan van het leven. Vreugde geeft ons dankbaarheid voor wat het leven nu is.

Waar vele leraren suggereren dat verlichting of verlossing iets is dat bereikt kan worden, komt misleiding overal voor. Een ander kan jou niet verlichten, of verlossen van de pijn. De pijn niet meer als onderdeel van het leven zien, maakt het tot een vlucht.
Verlichting en verlossing kunnen alleen van God komen.

Het ware licht bevindt zich bij God,
Wij als mens kunnen het licht der vertroosting en verlossing vinden.

We zijn het ene zonder het tweede.
Een en dezelfde bron,
Een en hetzelfde licht
Een en dezelfde liefde,

Wat je zoekt, is wat je al bent.

De bron van de allesomvattende liefde.
De liefde van God.

Waar laat jij je door leiden?

Stephanie