Therapie & Bewustwording

 

Het leven is als een rivier, altijd in beweging.
Alles stroomt, alles is energie.

Niets staat op zichzelf.
Alles is met elkaar verbonden
Jou energie is de energie van ons allemaal, de energie van de bron.

Je hoeft jezelf niet te zoeken of creëren.  Als je dit doet, stap je alleen maar verder bij jezelf vandaan.
Je bent al wie je bent
Alles draait om bewustwording en inzicht
Zodat jij alleen maar hoeft te zijn wie je werkelijk bent.
Leven is bewustzijn
Leven is ‘zijn’.
Leven is aanvaarding, acceptatie van dat wat nu is.
Dat wat zich voordoet in het huidige moment.

Jou leven is een weerspiegeling, hoe je tegen jezelf aankijkt.

Klopt het beeld dat jij van jezelf hebt? Je kan jezelf immers niet zien.
Dat wat jij bent, hangt niet vast aan je identiteit.
Dat wat anderen over je zeggen.
Je opvoeding, je conditionering, je bezit of status.
Misschien jaag je geluk en het verlangen naar meer na,
Leef je naar de verwachting van anderen,
Al deze dingen maken dat jij naar buiten gekeerd blijft.

Durf in de spiegel te kijken,
Pas als je naar binnen keert,
Naar jou innerlijke wereld, je gevoelsleven
En als al deze lagen worden afgepeld, komt dat naar voren wat jij werkelijk bent.
Dan pas kan je in contact komen met de bron die in ieder van ons zit.
De kern van het zelf.

Alles wat jij denkt, alles wat jij voelt, je lichaamshouding,
Dat alles zendt jij uit,
En alles wat je uitzendt, krijg je terug.
Jou innerlijke wereld wordt gespiegeld door de ander.

Wees je bewust van dat wat jij uitzendt, naar je omgeving, en het geheel, het universum.
Wees je bewust van jou plaats in de schepping.

Ieder mens heeft een bestemming en deze bestemming is niet in jou handen.
Door je bewust te worden van je bestemming , jou levenspad krijg je inzicht van jou plaats in de schepping.

Alles wat de natuur ons biedt, helpt ons weer in balans te komen met onszelf.
Alles is bezield, en dat alles is er om elkaar te helpen en te helen.
En in contact te komen met onze natuurlijke staat van zijn.

Samen kunnen we in beweging komen om jou levensenergie weer te laten stromen.

Ieder mens heeft zijn eigen innerlijke kracht. Bij de een is die niet minder dan de ander. Ik ga uit van het zelf genezend vermogen van de mens. Antwoorden en oplossingen bevinden zich al in jou.
Kom in contact met je ware zelf en innerlijke kracht.
Leer leven vanuit de liefdevolle bron in ieder van ons.
Liefde zit al in je, je hoeft haar niet buiten jezelf te zoeken.
Kom in contact met de kracht van je hart.

Stephanie